CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VIỆC NGAY
Cập nhật lần cuối ngày 01 tháng 12 năm 2017

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với Việc Ngay. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ ViecNgay.vn và trang web ViecNgay.vn

Thông Báo Chính Sách này giải thích:
 • Loại thông tin cá nhân của bạn được ViecNgay.vn xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ ViecNgay.vn và/hoặc các trang Web ViecNgay.vn.
 • Cách thức ViecNgay.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ ViecNgay.vn và các trang Web ViecNgay.vn.
 • Mục đích ViecNgay.vn thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.
 • Các bên thứ ba mà ViecNgay.vn có thể công bố thông tin cá nhân của bạn.
 • Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.
 • Cách thức ViecNgay.vn giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn.

Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên các trang web của ViecNgay.vn. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (gửi đến địa chỉ e-mail đã đăng ký trong tài khoản của bạn) hoặc thông qua một thông báo trên Trang này trước khi sự thay đổi có hiệu lực. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ ViecNgay.vn và các trang Web ViecNgay.vn sau khi ViecNgay.vn đã gửi thông báo cho bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng Dịch vụ ViecNgay.vn và/hoặc các trang Web ViecNgay.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ ViecNgay.vn và/hoặc các trang Web ViecNgay.vn sau khi các thay đổi có hiệu lực, việc bạn sử dụng Dịch vụ ViecNgay.vn và/hoặc các trang Web ViecNgay.vn thể hiện sự đồng ý của bạn đối với các ràng buộc tại các Điều khoản mới.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Khi đăng ký Dịch vụ ViecNgay.vn
  • Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ ViecNgay.vn nào tại ViecNgay.vn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn.
  • Bất cứ thông tin cá nhân nào do ViecNgay.vn yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để ViecNgay.vn xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này, ViecNgay.vn sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị từ chối.
 2. Từ việc sử dụng Dịch vụ ViecNgay.vn và/hoặc các trang Web ViecNgay.vn của bạn
  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa tham gia vào bất kỳ Dịch vụ ViecNgay.vn và/hoặc các trang Web ViecNgay.vn. Dưới đây là các ví dụ về thông tin cá nhân mà ViecNgay.vn có thể thu thập trực tiếp từ bạn:
   - Tuổi
   - Ngày sinh
   - Điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động
   - Hình cá nhân
   - Học vấn
   - Sở thích cá nhân
   - Kinh nghiệm làm việc
   - Các thông tin khác liên quan đến CV của bạn:
   Các thông tin khác liên quan đến công việc làm thêm của bạn: + Nếu bạn lựa chọn để thêm người giới thiệu trong hồ sơ, ViecNgay.vn sẽ yêu cầu tên, số điện thoại, email, vị trí công việc và các thông tin cụ thể khác của những người này. Thông tin này sẽ được đính kèm trong hồ sơ xin việc của bạn và nhà tuyển dụng có thể liên lạc họ để lấy thông tin tham khảo cho hồ sơ xin việc của bạn. + Nếu bạn muốn ViecNgay.vn ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, ViecNgay.vn sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn.
 3. Khi bạn truy cập các trang Web ViecNgay.vn
  • ViecNgay.vn có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn tại bất cứ trang Web ViecNgay.vn nào bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn hoặc thiết bị truy cập khác bởi các trang web mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web.
  • Cookies cho phép ViecNgay.vn lưu lại các trang ưa thích của bạn để bạn sẽ không phải đăng nhập lại trong lần truy cập sau. Cookies cũng giúp ViecNgay.vn thu thập luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu người dùng. ViecNgay.vn có thể sử dụng luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để giúp các nhà quảng cáo cung cấp quảng cáo nhắm tới mục tiêu tốt hơn.
  • Bạn có thể gỡ bỏ cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu bạn cài đặt trình duyệt internet của bạn không chấp nhập cookies.
  • ViecNgay.vn cũng sử dụng các mã ghi rõ ràng trong email định dạng HTML để xác định các email nào đã được mở bởi người nhận. Điều này cho phép ViecNgay.vn đánh giá tính hiệu quả của các phương tiện truyền thông nhất định và hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của công ty.
  • Các đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin về cách sử dụng của các trang Web ViecNgay.vn. Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm việc sử dụng cookies của đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookies này.

MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Mục đích ViecNgay.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:
  • Xác định danh tính của bạn.
  • Đánh giá và/hoặc xác định khả năng làm việc và mức độ tín nhiệm của bạn.
  • Cung cấp Dịch vụ ViecNgay.vn mà bạn đã yêu cầu.
  • Điều hành và quản lý các Dịch vụ ViecNgay.vn đã cung cấp cho bạn.
  • Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến Dịch vụ ViecNgay.vn.
  • Cải thiện các cơ hội thay đổi công việc của bạn hoặc sắp xếp các dịch vụ cụ thể cho bạn.
  • Xác minh trình độ học vấn và nghề nghiệp của bạn bằng việc liên lạc trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu/các cơ quan chuyên môn.
  • Xử lý đơn yêu cầu Dịch vụ ViecNgay.vn mà bạn đã yêu cầu.
  • Điều tra và giải quyết các Dịch vụ ViecNgay.vn như khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gởi đến ViecNgay.vn liên quan đến các Dịch vụ ViecNgay.vn.
  • Giám sát và cải thiện việc thực hiện Dịch vụ ViecNgay.vn và các trang Web ViecNgay.vn.
  • Duy trì và phát triển Dịch vụ ViecNgay.vn và các trang Web ViecNgay.vn.
  • Am hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để ViecNgay.vn nâng cao và điều chỉnh các Dịch vụ ViecNgay.vn.
  • Tiến hành nghiên cứu và phát triển và phân tích thống kê liên quan đến các Dịch vụ ViecNgay.vn để xác định xu hướng và phát triển các dịch vụ mới đáp ứng ứng sự quan tâm của bạn.
  • Hỗ trợ ViecNgay.vn am hiểu các lựa chọn duyệt thông tin ưu tiên của bạn trên các các trang web TopCV.vn để TopCV.vn có thể điều chỉnh nội dung phù hợp.
  • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận.
 2. Bạn không thể hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quy định tại Khoản 1 nêu trên. Nếu bạn không đồng ý để ViecNgay.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với ViecNgay.vn cho các Dịch vụ ViecNgay.vn và ngừng sử dụng các trang Web ViecNgay.vn.
 3. ViecNgay.vn sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân ngoài các mục quy định tại Khoản 1
 4. Ngoài ra, ViecNgay.vn có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  • Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn:
   - Các Dịch vụ ViecNgay.vn khác.
   - Các dịch vụ của các bên thứ ba mà ViecNgay.vn thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn.
  • Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web ViecNgay.vn và/hoặc các Dịch vụ ViecNgay.vn.
  • Gửi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin khảo sát để tối đa hóa sự phát triển nghề nghiệp của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc việc sử dụng các Dịch vụ ViecNgay.vn và/hoặc các trang Web ViecNgay.vn.

LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Bạn có thể có những quan tâm về quyền bảo mật khác nhau. Mục tiêu của ViecNgay.vn là làm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập, để bạn có thể có các lựa chọn ý nghĩa về cách sử dụng. Ví dụ: - Bạn có thể kiểm soát người mà bạn muốn chia sẻ thông tin cá nhân.
  - Bạn có thể xem lại và kiểm soát việc đăng ký của bạn đối với các lựa chọn tiếp thị khác nhau, các Dịch vụ ViecNgay.vn.
  - Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào.
  - Bạn có thể lựa chọn không tiếp nhận bất cứ tài liệu tiếp thị nào từ ViecNgay.vn.
  - Bạn cũng có thể đăng ký các Dịch vụ ViecNgay.vn bổ sung bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang chủ của chúng tôi.
 2. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào và khi đó ViecNgay.vn sẽ hủy tất cả quyền truy cập đến tài khoản và hồ sơ thông tin. Việc xóa tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến những hồ sơ mà bạn đã gởi đến các Nhà tuyển dụng hoặc được lưu xuống bởi các Nhà tuyển dụng, Chủ sở hữu tài khoản.

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

ViecNgay.vn sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Khoản 2 bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. ViecNgay.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân. ViecNgay.vn có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.
 2. uy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên trang Web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi [email protected].

NHỮNG BÊN ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN

 1. Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản 1 trên đây có thể được công bố đến các bên thứ ba sau đây nhằm giúp ViecNgay.vn quản lý hiệu quả việc kinh doanh bao gồm cung cấp các Dịch vụ ViecNgay.vn cho bạn để đạt được mục đích tại Khoản 2:
  • Các Nhà tuyển dụng
  • Các bên thứ ba ký hợp đồng với ViecNgay.vn để hỗ trợ ViecNgay.vn thực hiện tất cả hoặc một phần các Dịch vụ ViecNgay.vn cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ sau: - Dịch vụ hồ sơ/đánh giá.
   - Dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web.
  • Các đối tác chiến lược làm việc với ViecNgay.vn để cung cấp các Dịch vụ ViecNgay.vn hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu các Dịch vụ ViecNgay.vn và/hoặc các trang Web ViecNgay.vn.
  • Trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu mà bạn đã theo học hoặc người giới thiệu để xác minh trình độ học vấn của bạn.
  • Các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn.
  • Các tư vấn chuyên nghiệp của ViecNgay.vn khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho ViecNgay.vn.
  • Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của ViecNgay.vn (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ ViecNgay.vn mà họ sở hữu.
  • Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 2. Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.
 3. ViecNgay.vn không bán hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân đã thu thập nào cho bất kỳ bên nào khác.

NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 1. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho ViecNgay.vn các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên lạc với ViecNgay.vn qua email [email protected].
 2. Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho ViecNgay.vn mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người đảm lãnh). Trong trường hợp này, bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho ViecNgay.vn, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN NGOÀI PHẠM VI ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

ViecNgay.vn có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài phạm viđịa phương của bạn nếu có bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác chiến lược (“các công ty nước ngoài”) tham gia cung cấp một phần các Dịch vụ TopCV.vn.

CÁC TRANG LIÊN KẾT

 1. Các trang Web ViecNgay.vn có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba.
 2. ViecNgay.vn không chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba này. Bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn sẵn có trên các trang đó sẽ không được hưởng lợi từ Chính Sách Bảo Mật này và sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan (nếu có).
 3. Bạn có thể truy cập và trang của chúng tôi bằng cách sử dụng dịch vụ đăng nhập như là Facebook Connect. Dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn các tùy chọn để chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi như tên và địa chỉ email để nhập trước vào mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như Facebook Connect cung cấp cho bạn các tùy chọn để đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web này trên trang hồ sơ cá nhân của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn.
 4. Trang web của chúng tôi bao gồm các Tính năng Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như các widget và nút Facebook, hoặc các chương trình tương tác mini chạy trên trang web của chúng tôi. Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang mà bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi, và có thể cài đặt cookies để kích hoạt các Tính năng hoạt động tốt. Các Tính năng Truyền thông Xã hội và các widget được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc cung cấp trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Sự tương tác của bạn với những Tính năng này được quản lý bởi chính sách bảo mật của bên cung cấp.

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

 1. Khi sử dụng các Dịch vụ ViecNgay.vn và/hoặc các trang Web ViecNgay.vn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của ViecNgay.vn như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với ViecNgay.vn tại đây.
 2. Bên cạnh đó, bạn đồng ý với việc người giới thiệu, các trường học/cao đẳng/đại học/ học viện mà bạn đã theo học, các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn và các Nhà tuyển dụng công bố thông tin các nhân của bạn với ViecNgay.vn.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có câu hỏi về Thông Báo Chính Sách này, hãy truy cập vào mục Trợ Giúp Trợ Giúp Các Câu Hỏi Thường Gặp trên các trang Web ViecNgay.vn. ViecNgay.vn yêu cầu thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ email và bình luận của bạn để ViecNgay.vn có thể phản hồi sự quan tâm của bạn một cách hiệu quả và tiến hành cải thiện các Dịch vụ ViecNgay.vn và/hoặc các trang Web ViecNgay.vn.

Quy chế quyền riêng tư

1. Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cá nhân nào?

1.1 Những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn các thông tin sau:

a) Thông tin tài khoản như họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, ảnh hồ sơ, số điện thoại di động; b) Dữ liệu khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi như địa chỉ IP, các thông tin về trình duyệt, các địa chỉ bạn đã truy cập trên Nền tảng, thời gian bạn hoạt động trên Nền tảng của chúng tôi; c) Dữ liệu về vị trí như vị trí điện thoại di động của bạn và/hoặc bất kỳ thông tin vị trí nào như khi bạn chụp và chia sẻ vị trí của bạn với chúng tôi dưới dạng hình ảnh hoặc video của bạn và tải nội dung đó lên Nền tảng; d) Dữ liệu về lịch sử, nội dung hội thoại giữa bạn và (các) người dùng khác trên Nền tảng của chúng tôi khi trao đổi thông qua chức năng chat với người bán, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh. e) Bất kỳ thông tin, dữ liệu nào khác được tiết lộ bởi bạn khi bạn đăng nhập, sử dụng các Dịch vụ và các Nền tảng của chúng tôi như sở thích của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và/hoặc từ các bên thứ ba của chúng tôi. f) Bất kỳ dữ liệu, thông tin tổng hợp khác về nội dung người dùng sử dụng.

1.2 Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

a) Khi bạn đăng ký và/hoặc mở một tài khoản với chúng tôi; b) Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ trên Nền tảng chúng tôi; c) Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền tảng của chúng tôi; d) Khi bạn sử dụng chức năng chat trên Nền tảng; e) Khi bạn đăng ký, tham gia vào bất kỳ cuộc khảo sát, cuộc thi, chiến dịch khuyến mãi hoặc chiến dịch tiếp thị nào của chúng tôi; f) Khi bạn đăng bất kỳ ý kiến, nhận xét nào về nội dung của người dùng khác được tải lên Nền tảng hoặc khi bất kỳ người dùng nào khác trên Nền tảng đăng bất kỳ nhận xét về nội dung của bạn đã tải lên Nền tảng; g) Khi bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi hoặc khi bên thứ ba khiếu nại về bạn hoặc nội dung của bạn trên Nền tảng; h) Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

1.3 Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Bạn phải thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân của mình và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp những tài liệu cần thiết để xác minh thông tin cá nhân do bạn cung cấp.

1.4 Nếu bạn liên kết tài khoản của bạn trên Nền tảng của chúng tôi với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc sử dụng một số tính năng mạng xã hội nào của ViecNgay, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội theo chính sách của họ và chúng tôi sẽ quản lý, sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo Quy chế Quyền riêng tư này tại mọi thời điểm.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây: Để xác minh danh tính người dùng; Để liên hệ cho mục đích hỗ trợ cung cấp Dịch vụ của chúng tôi; Để cung cấp thông tin chính thức cho người mua liên hệ với bạn khi bán hàng; Để kiểm tra và đánh giá dữ liệu trên Nền tảng của chúng tôi; Để nhận diện người dùng và quản lý thông tin tài khoản; Để xác định người dùng truy cập trên Nền tảng; Để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận; Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị; Để nghiên cứu và phân tích thông tin nhân khẩu họ; Để gửi các thông báo mà chúng tôi cho rằng cần thiết hoặc bạn sẽ quan tâm, trừ khi bạn từ chối nhận những thông báo này; Để phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp Dịch vụ của chúng tôi; Việc lưu trữ lịch sử hội thoại được chúng tôi thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định pháp luật tùy từng thời điểm để phục vụ cho việc quản lý nội dung và cải thiện trải nghiệm của người dùng; Và bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

3. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoài các thông tin khác được mô tả trong Quy chế này, chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ các thông tin của bạn cho bên thứ ba dưới dạng ẩn danh. Các bên thứ ba sẽ chỉ được sử dụng để thu thập, cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, và sử dụng dữ liệu của bạn dưới sự cho phép của chúng tôi trong phạm vi cần thiết. Các bên thứ 3 bao gồm: Các đối tác cung cấp các dịch vụ xử lý phân tích dữ liệu mà chúng tôi thuê để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi Các đối tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc gửi nhận thông báo (bằng SMS, email, cuộc gọi) đến bạn Các đối tác trong hoạt động marketing Các đơn vị được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam Các đơn vị được chúng tôi yêu cầu để bảo vệ an toàn và an ninh cho Dịch vụ Các chi nhánh và/hoặc công ty liên kết của chúng tôi Và/hoặc các đối tác khác mà chúng tôi tiết lộ vì một trong Mục đích thu thập thông tin cá nhân và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích được đề cập trong Quy chế này. Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu là hành động cần thiết để tuân thủ theo yêu cầu của các cơ quan đó.

4. Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng “Cookies” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng của mình và Dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để bạn không phải nhập thông tin đăng nhập của mình cho mỗi lần vào Nền tảng. Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác. Khi truy cập và sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn. Bạn có thể quản lý và xóa cookies thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc các Dịch vụ của chúng tôi.

5. Truy cập, điều chỉnh thông tin cá nhân

Bạn có thể xem và thay đổi các thông tin cá nhân tại trang Hồ sơ cá nhân. Bạn có thể yêu cầu truy cập các thông tin khác chúng tôi thu thập từ bạn, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới. Bạn có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới. Bạn có thể xóa lịch sử hội thoại trong chức năng Chat với người bán. Chúng tôi có thể từ chối bạn yêu cầu truy cập thông tin cá nhân nếu: Thông tin chỉ dùng với mục đích phân tích và đánh giá. Thông tin sử dụng cho mục đích giải quyết tranh chấp (ví dụ: thông tin cá nhân của người khác/đối tượng tranh chấp). Thông tin tổn hại đến hoạt động thương mại & cạnh tranh của chúng tôi. Chi phí, công sức cho việc cung cấp dữ liệu này không tương xứng với lợi ích nhận được của chúng tôi hoặc của bạn. Chúng tôi có quyền xác định thông tin nào nằm trong phạm vi có thể từ chối.

6. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau: Giới hạn truy cập thông tin cá nhân bằng việc Đăng ký tài khoản. Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép. Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức 128-bit SSL (secure sockets layer) khi xử lý tài khoản của bạn.

7. Lưu giữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian do pháp luật yêu cầu hoặc cho đến khi mục đích thu thập thông tin đó vẫn còn theo Quy chế này.

8. Thay đổi Quy chế quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Quy chế quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên Nền tảng của chúng tôi.

9. Rút lại sự đồng ý về việc tiếp tục sử dụng, thu thập dữ liệu cá nhân

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ bằng cách gửi email theo thông tin bên dưới. Xin vui lòng lưu ý nếu bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn với chúng tôi.

10. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, muốn truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected]