Cách nhận Credit miễn phí cho tài khoản tuyển dụng của bạn
Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng
150 Credit · Quà tặng nhận một lần
Tải ứng dụng Viecngay cho Nhà tuyển dụng
150 Credit · Quà nhận một lần
Hoàn thành Nhiệm vụ trên ứng dụng
Sự kiện hàng tháng
Đăng tin tuyển dụng đầu tiên
100 Credit · Quà tặng nhận một lần